HomeVereniginglidmaatschap

Contributie

Als je lid wilt worden van de Zwemvereniging Ten Boer dan heb je de volgende mogelijkheden:

Zwemvereniging
DetailsKosten
Lidmaatschap ZVTB (verplicht)€35,00*
Zwemclub zomertraining (mei t/m augustus)€50,00
Zwemclub wintertraining (september t/m april)€80,00
Leden jonger dan 12 jaar met startvergunning (voor deelname aan KNZB-wedstrijden)€15,20
Leden boven 12 jaar (voor deelname aan KNZB-wedstrijden)€45,65
Zwemclubleden zonder startnummer (afdracht KNZB)€14,50
Deelname 4-kamp (per persoon)€4,00
Reddingsbrigade
DetailsKosten
Lidmaatschap ZVTB (verplicht)€35,00*
Reddingsbrigade leden (afdracht KNBRD)€10,00
Reddingsbrigade (alleen ‘s zomers)€30,00

* Voor huishoudens met meerdere leden geldt dat het lidmaatschap voor het eerste lid € 35 per jaar bedraagt en voor elk tweede, derde, .., lid het lidmaatschap € 30 per persoon per jaar bedraagt.
De bovenstaande bedragen zijn in euro’s en zijn vastgesteld naar aanleiding van de algemene ledenvergadering van maart 2014. Genoemde bedragen gelden per 1-4-2013. Afdrachten aan de KNZB en KNBRD gelden per 1-1-2014.

Voorwaarden

Zwemclub
Met de zwemclub meedoen kan wanneer je zwemdiploma A hebt behaald.
Reddingsbrigade
Met de reddingsbrigade meedoen kan wanneer je zwemdiploma B hebt behaald EN 7 jaar en ouder bent.

Extra informatie

Voor leden

Wij zijn verplicht om een bijdrage te betalen aan de bond voor iedere zwemmer. Dus als je een wijziging wilt doorgeven of je wilt je lidmaatschap stoppen dan willen we dat graag voor 1 januari weten, anders moeten we de bondskosten alsnog in rekening brengen. Let op: voor een KNZB-startnummer moet je voor 1 december actie ondernemen. Kom je van een andere vereniging en je wilt bij de ZVTB gaan zwemmen (of andersom) dan kan je een verzoek indienen voor een overschijving.

Voor alle aan- of afmeldingen, wijzigingen en vragen geldt dat je hiervoor uitsluitend bij het secretariaat terecht kan (dus niet via de trainers):

Secretariaat Zwemvereniging Ten Boer
t.a.v. J.M. Frankruijter

E-mail: secretariaat@zwemverenigingtenboer.nl

Vind ZVTB online

Wij zijn een gezellige vereniging met sportieve leden en trainers. Vind ons ook online om alvast sfeer te proeven.