lidmaatschap

Contributie

Als je lid wilt worden van de Zwemvereniging Ten Boer dan heb je de volgende mogelijkheden:

Zwemvereniging
DetailsKosten
Heel jaar zwemmen€14,50 per maand
Zomerseizoen zwemmen€22,50 per maand
Winterseizoen zwemmen€15,00 per maand
Afdrachten KNZB zonder startvergunning€20 per jaar
Afdrachten KNZB met startvergunning onder 12 jaar€21,55 per jaar
Afdrachten KNZB met startvergunning vanaf 12 jaar€54,65 per jaar
Dag startvergunning KNZB€7,45 per keer
Inschrijfkosten ZVTB€15 eenmalig
Administratiekosten indien niet via incasso€4,00 per factuur
Kosten overige activiteiten (deelname vierkamp)€4,00 per keer

*Jaarlijks organiseren de zwemverenigingen uit Ten Boer, Uithuizen, Bedum en Delfzijl onderlinge wedstrijden. Voor deelname aan deze vierkamp is geen startvergunning nodig.

* Facturatie vindt plaats door middel van maandelijkse incasso. Indien dit niet gewenst is graag dit doorgeven aan het secretariaat. Opzeggen of wijzigen van “zwempakket” kan met een termijn van 1 maand. Mondelinge afzegging wordt niet geaccepteerd.
In de maand december dient het lidmaatschap voor de 15e van de maand opgezegd te worden, anders wordt de bondscontributie van het komende kalenderjaar nog in rekening gebracht.

Voorwaarden

Zwemclub
Met de zwemclub meedoen kan wanneer je zwemdiploma A hebt behaald.

Extra informatie

Voor leden

Wij zijn verplicht om een bijdrage te betalen aan de bond voor iedere zwemmer. Dus als je een wijziging wilt doorgeven of je wilt je lidmaatschap stoppen dan willen we dat graag voor 1 januari weten, anders moeten we de bondskosten alsnog in rekening brengen. Let op: voor een KNZB-startnummer moet je voor 1 december actie ondernemen. Kom je van een andere vereniging en je wilt bij de ZVTB gaan zwemmen (of andersom) dan kan je een verzoek indienen voor een overschijving.

Voor alle aan- of afmeldingen, wijzigingen en vragen geldt dat je hiervoor uitsluitend bij het secretariaat terecht kan (dus niet via de trainers):

Secretariaat Zwemvereniging Ten Boer
t.a.v. J.K. van der Knaap

E-mail: secretariaat@zwemverenigingtenboer.nl

Vind ZVTB online

Wij zijn een gezellige vereniging met sportieve leden en trainers. Vind ons ook online om alvast sfeer te proeven.