Vertrouwenspersoon

https://zwemverenigingtenboer.nl/wp-content/uploads/2021/10/unnamed.jpg

Van de vertrouwenscontact persoon, Hennie Wiersema-Zuur

Sinds 2016 ben ik de vertrouwenscontactpersoon voor de ZvTB. Ik ben er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers, bestuur, etc.. Je kunt bij mij terecht als je een vraag hebt over of melding wilt doen van seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en het gebruik van geweld.

Binnen de ZvTB is dit, naar wat mij bekend is, nog nooit voorgekomen.  Dat is natuurlijk súper mooi. Uit landelijk onderzoek blijkt helaas ook dat er nog taboe heerst over dit onderwerp en dat het vaker voorkomt dan dat het gemeld wordt. Slachtoffers schamen zich vaak om er melding van te maken. Sommigen voelen zich zelfs schuldig. Uit onderzoek blijkt verder dat bijna de helft van het grensoverschrijdend seksueel gedrag wordt gepleegd door medesporters en dat seksuele intimidatie en misbruik ernstige gevolgen kan hebben op de psychische gezondheid van de slachtoffers. Dit is natuurlijk iets wat wij als sportvereniging absoluut niet willen. Wij willen als ZvTB de sporters, ouders, vrijwilligers en bezoekers een veilige omgeving bieden. Het is dus ontzettend belangrijk om seksuele intimidatie en misbruik geen kans te geven en altijd te melden zelfs als het al een poos geleden is. Dit geldt ook voor pesten, discriminatie en het gebruik van geweld.

Wacht er dus niet mee als het jou is overkomen, schaam je niet en maak het bespreekbaar. Als vertrouwenscontactpersoon zal ik de klacht zelf niet inhoudelijk behandelen maar bied ik wel een luisterend oor, zal ik raad geven en doorverwijzen voor geschikte hulp.

Mijn mailadres is:

De vertrouwenscontact persoon: Hennie Wiersema- Zuur
De vertrouwenspersonen: Margriet Pasma en Anke Bas- Hof

Vind ZVTB online

Wij zijn een gezellige vereniging met sportieve leden en trainers. Vind ons ook online om alvast sfeer te proeven.